5 oktober 2009

eikel op mijn hoofd

en ik kijk omhoog naar een verhaal
vol vertakkingen en vruchten

ik sta voor de spiegel
van verstomd verlangen
en hoor een wiegelied
in ruisen van verdrogend groen

wie veegt dit jaar
gevallen blad bijeen
met liefde