26 oktober 2009

drie-eenheid

ik geloof in gebonden soep
het wonder van boter en bloem
langzaam dikker, de soep en ik

ik geloof in het gebonden boek
het wonder van verhalen
met een draad erdoor

ik geloof in gebonden tijd
het wonder van herinneren
de samenhang komt later

ja, daar geloof ik in
vergiffenis en verrijzenis
oprecht en opstandig