10 januari 2005

geen woorden

razernij uit het
binnenste van de aarde
wat zij laat zien
daar zijn geen woorden voor

kapot gebeukt ontmoet
een vrouw haar diepste angst
wat haar ogen zeggen
daar zijn geen woorden voor

de aarde draait
ik adem
wat leven is
daar zijn geen woorden voor