28 januari 2008

hardop lezen in 9 seconden

het agressieve broertje van tijd
zorgt dat je net wat harder loopt
dan je eigenlijk kunt en het klinkt
leuk zo’n persoonlijk record maar
je lijf denkt daar misschien toch
anders over en dat weet je pas
als je aan het eind van deze zin
buiten adem bent en alleen
nog snakt naar niets