13 juni 2011

halt

ga niet verder
maak hier een pas
op de plaats
of twee

een pas op de plaats
waar sta je
een pas op de plaats
wat let je

ga niet verder
maak hier een pas
op de pleisterplaats
van je ziel

een pas op de plaats
als diepste sprong