16 maart 2009

tjielp tjielp

dolle dwaze dagen
en een grote doos
vol onomatopeeën
al wat blaft en fluit
is uitverkocht

op een schap liggen
licht beschadigd
enkele restanten:
ia ia en
ikke ikke ikke

volgend jaar beter?

(boekenweek 2009)