12 september 2011

lakmoesproef

de grote woorden van liefde en geluk
heb ik op mijn buik geschreven

ik kijk en registreer hun weg
na een dag: niets dan vragen
na een week: gaat vervagen
na een maand: ongerijmd

pas als ik het vergeten ben
ontstaat een vloeiend landschap
van bogen, halen en brengen

een kindertekening
op mijn buik