4 april 2005

in zijn tuin

in zijn tuin woont een boom
die zonder haast meebeweegt

als eerst de takken dan de stam
met doffe dreun de grond raken
is de meester slechts brandhout

de mens beschikt, verheven boven alles
doof voor het ruisen van wind