27 februari 2012

ook TAO

een gedicht dat over
nergens gaat en mij
tot leegte kan verleiden

ik zou het willen lezen
en schrijven tegelijk
op de rand van de bron
van versmolten woorden

maar zie daar slechts
een kampement van vertalers
met handen in het haar

op weg naar nergens
moet je ergens rusten