17 september 2012

groene zegen

een oude arm die zaden
verleidt tot ontkiemen
en vogels met vervlogen
namen de hand reikt

drassig land dat rijkdom
uit de tijd trekt en bomen
op oevers laat grazen

nieuwe natuur hangt
onze haast aan de wilgen
geeft hier en nu
weer wortels

(Oude Maasarm Keent, nieuwe natuur)