1 oktober 2012

brandstof

loop naar de pomp
en tank daar leegte

die brengt je op het spoor
dat onuitwisbaar is

geboren uit niets

(Bij vers 11 uit de Tao Te Ching)