5 november 2012

zacht onbehagen

sinds op mijn sokken in grote letters
links en rechts geschreven staat

zet ik mijn stappen strakker
om tweespalt te voorkomen

nu ook het land beletterd is
weet ik niet meer waar te gaan

(kabinetsformatie 2012)