11 februari 2013

geen industrie

ik tel schroefjes en bouten en
haspels op schappen
noteer aantallen op een papier

bestel bij als iets op is

ik tel varkens, koeien, kippen
ik tel hun poten en hun knoken
noteer slechts schaamte