18 maart 2013

landinrichting

als water onze
bestemming was

zouden we dan
in emmers reizen?

(paddentrek 2013)