29 april 2013

bekroning

het palet ligt klaar
met rood en geel
nog naast elkaar

vermeng met lef
en zachte streken
zij tot wij

(Kroning op 30 april 2013)