19 maart 2007

droeve deken

de dood hangt als een droeve deken
boven een land waar onmacht woont

kindermoord, woord en daad
van beschamende beschaving

de zon smelt de mist van waanzin
de krant is uit, mijn dag begint