16 april 2007

spiegel

je bent trouwer dan mijn hond
die wegloopt naar zijn bot

als ik lach, lach jij
als ik hoop, hoop jij
als ik huil, huil jij
als ik loop, loop jij
als ik zwijg, zwijg jij

vandaag beklad ik je met rode letters:
ik kan het best alleen