14 mei 2007

achter de haag

achter de rode beukhaag
lijkt onze ontmoeting
haast een samenzwering

verwilderd kijk je me aan
je bent weer veranderd
sinds de laatste keer

dicht bij de vochtige grond
hebben mijn grove handen
steeds het hoogste woord

ik haal jouw onkruid weg
jij harkt de ergste rotzooi
uit mijn kruin vandaan

wij hebben elkaar nodig
daar achter die haag
mijn geliefde tuin en ik