1 maart 2016

Bagage

Mijn taalles – voor beginners – beperkt zich
tot praktische woorden. Hallo, hoe heet je
en tot ziens. Proost en dankjewel.

Over herinneren wordt met geen woord gerept.
Misschien is verleden tijd te lastig om te leren,
te vergeten, nog te leven.

Misschien zijn uitgangen achter een stam
te los van herkomst en van taal
en blijft wat was nog zonder spreekrecht.