1 april 2019

Dubbelspoor

Een haas, een ree, een trein. De sporen
soms hun lijven. Snel of traag, op stoom

trokken wij voren in het land. Aan het eind
van elke dag vormden indrukken een hart.

Nu we niet meer samen op gaan, zie ik alleen
twee cirkels. Misschien zijn we al die tijd

in een boog om onszelf heen gelopen.