24 december 2007

verwachting

vol verwachting draagt Maria
haar kind en ook haar lot
ieder jaar opnieuw bevallen

wachtend, kijkend, laf
ben ik de vierde koning
met handen vol klatergoud

vol verwachting draagt Maria
haar kind en ook haar lot
wat kan ik van haar dragen?

de glans in haar ogen
brengt mij het antwoord:
wat met mensenhanden kan