29 maart 2010

ik en de ander

van voor de ander
naar door de ander

van ikke, ikke, ikke
en de rest

heb ik nodig