13 juli 2009

tussen

in het schemergebied
tussen donker en licht
en droom en daad

tussen liefde en haat
en verhaal en gedicht
in dat schemergebied

moet een keerpunt zijn
waar van het een meer
dan van het ander is

daar ontstaat zuiver zicht
op wat nooit is geweest